петък, 15 юли 2016 г.

ЕМИЛИЯН АБАДЖИЕВ


Индустриален холдинг България назначи Емилиян Абаджиев за изпълнителен директор .          Той заменя Георги Момчилов и ще представлява дружеството заедно с Данета Желева .
 
08.01.2013
 
Емилиян Абаджиев е новият изпълнителен директор на Индустриален холдинг България АД, съобщи дружеството чрез Бюлетин Investor.bg.
Решението е на Надзорния и Управителния съвет на холдинга, като Абаджиев ще замени Георги Момчилов, който е освободен по негова молба, не само като изпълнителен директор, но и като член на Управителния съвет.
Така холдингът вече ще се представлява от Данета Желева като главен изпълнителен директор и Емилиян Абаджиев – изпълнителен директор, заедно и поотделно.
Решението за промяна на представляващите подлежи на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Емилиян Абаджиев ще поеме функциите на Георги Момчилов, като ще отговаря за бизнеса машиностроене в групата на Индустриален холдинг България АД. Избран е за Изпълнителен директор и на ЗММ България Холдинг АД.
Емилиян Абаджиев е завършил немска гимназия и международни отношения, Кандидат на науките. Дипломат от кариерата, работил в мисията на България към НАТО в Брюксел, както и в мисията на България в Европейския съюз в Брюксел, началник на управления „Европа и Северна Америка“ и "Европейска интеграция" във Външно министерство.
От 1998 г. е генерален директор на "Метро България". Бил е член на борда на директорите на „Метро Кеш енд Кери Интернешънъл“ и регионален мениджър на „Метро Кеш енд Кери“ за Източна Европа. Председател на УС на Сдружението за модерна търговия. Член на борда на директорите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), член на борда на директорите на Германо-българската индустриална камара.
На общо събрание от 17 декември 2012 г. акционерите на Индустриален холдинг България АД гласуваха за обратно изкупуване на собствени акции на цени от 0,56 до 1,05 лв. за акция. Книжата на холдинга поскъпват със 7% за последните 12 месеца до 0,641 лв. за брой и 44 млн. лв. пазарна капитализация.
Емилиян Абаджиев (1954) е вербуван като агент от Второ главно управление на ДС през 1981 г. под псевдонима „Стефанов” по линия на чуждестранни журналисти. И неговото досие е заличено, също така комисията разполага с данни за принадлежността му към структури на ДС след промените.
 
 
В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Маргарит Тодоров .
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар