неделя, 24 януари 2016 г.

ВАСИЛ ГРЪНЧАРОВ


Инж. Васил Грънчаров – кръстникът на „Неоферт”

 Васил Грънчаров е роден на 5 декември1949 г. в Хасково в семейство на фармацевт и адвокат. Женен, с двама сина – Живко и Стефан (Директор Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства в „Неохим“ АД) и един внук , който носи неговото име.

След 1990 г. с настъпването на промените в България се изменя и развитието на научно – изследователската дейност и В. Грънчаров продължава своята кариера като специалист износ в „Неохим“ АД, а по-късно - началник отдел. Участва в едномесечен курс-обучение по маркетинг мениджмънт в град Токио, Япония, организирано от Японска международна агенция за сътрудничество. Там той научава тънкостите на тоталния качествен контрол (TQM)и системата  за производство „точно на време“ (Just in - Time manufacturing), както и управленското счетоводство. Чрез въвеждане на методологиите на управленското счетоводство в „Неохим“ АД В.Грънчаров осъществява управлението на производствените процеси, оценяването на икономическия ефект от инвестиционните проекти  - методологии, които малко компании в България използват активно. В. Грънчаров е автор на редица маркетинтгови нововъведения в „Неохим“ АД, които се използват и до днешен ден в ежедневната работа на фирмата. Той въвежда статистическата отчетност на продажбите, диференцирането на ценообразуването за продажбите на вътрешен пазар, контейнерен терминал и контейнерните превози, първата складова база в град Разград и  последващите я в градовете Червен Бряг, Карнобат и Благоевград, цветово брандиране на продукта и жп. вагоните за експедиция,  налагане на опаковките биг- бегс на вътрешен пазар и най-вече-автор е на утвърдените търговски марки „Неоферт“ и „Неомултиферт“.

ТИМ лапнаха и химическия комбинат “Неохим”

 25.08.2008
 
Химимпорт Груп ЕАД е 100% собственост на Химимпорт АД, което е гръбнака на варненската икономическа групировка ТИМ и притежава 2,38% от капитала на Неохим АД.
През юни на блоков сегмент бяха прехвърлени 680 000 броя акции от капитала на Неохим АД, представляващи 25,62% от капитала на дружеството. Продавач по сделката бе Евро ферт АД, а купувач – Еко Тех ООД. Еко Тех ООД е 90% собственост на Васил Живков Грънчаров, който е член на Съвета на директорите на Неохим.
За шестмесечието Неохим отчете 5 пъти ръст на неконсолидираната печалба до 39 млн. лв. Нетните приходи от продажби се увеличиха с 40,3% до 180,5 млн. лв. за полугодието на 2008 г. спрямо съответния период на 2007 г.
До момента няма сделки с книжата на Неохим.
 
19.05.2013
 
 
"Неохм" АД работи на пълни обороти 13 години след приватизацията си. Всичко, което се е случило от 2000-та година до днес, изпълнителният директор инж. Васил Грънчаров обобщава - като в американска мечта.

Димитровградският торов гигант е едно от най-успешните приватизирани предприятия не само в Хасковски регион, но и в страната. "Неохим" е приемник на създадения през 1951 г. "Химически комбинат". Първоначално в завода се произвеждат азотни и фосфорни торове. През 1987 г. в експлоатация е въведен нов комплекс за производство на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат.
При първата вълна на масовата приватизация държавата продава 25% от капитала на дружеството. През 1999 г. Агенцията за приватизация стартира процедура за продажбата на пакет от 1 353 723 акции, представляващи 51% от капитала. Крайна оферта подава само консорциумът "Неохим инвест" /между мениджърското дружество "Евро ферт" и ливанската фирма "Каримекс кемикълс интернешънъл"/. Cделката се сключва на 12 юни 2000 г., а цената е 100 000 долара. През 2000 г. АП продава на физически лица при облекчени условия още 381 725 акции /14.37% от капитала/.

"Купувачът завари производствена площадка, развивана без ясна мисъл и визия за енергийна и суровинна интеграция на инсталациите", спомня си изпълнителният директор инж. Васил Грънчаров. Първата година след приватизацията е изключително тежка. Новото ръководство решава да тегли кредит, основно за натрупаните плащания за природен газ към "Булгаргаз", които тогава възлизат на около 30 млн. лв. Тегленето на заема обаче се оказва трудно. "По онова време банките започнаха да стават частни, а никой не познаваше "Неохим"", разказва инж. Грънчаров. С лични контакти, чар и добър бизнесплан, новият екип успява да издейства необходимите пари от "Булбанк". Връща ги сравнително бързо и колелото се завърта. Следващата стъпка е да се направи заявка за качеството на продукцията на външния пазар.

Днес в предприятието се трудят 1300 души. Годишният оборот е около 140 млн. евро. На външния пазар "Неохим" използва добре развита дистрибуторска мрежа. През последните години приходите на дружеството, формирани от износ, варират между 40 и 60%. Мажоритарният собственик "Евро ферт" АД е основен разпространител на продуктите на торовия завод за вътрешния пазар. Основен конкурент на Неохим е "Агрополихим" АД - Девня. На външните пазари конкуренти са производители от Румъния, бившия Съветски съюз, Германия и Китай.
 
 
22 .10. 2014
 
От дружеството не споменават за мотиви за напускането на двама от първите в торовия гигантДвама от най-силните мъже в "Неохим" са подали оставки, става ясно от публикация информационния сайт на дружеството - "Химик онлайн". На заседание на СД, проведено на 14 октомври, изпълнителните директори Тошо Димов и Васил Грънчаров са напуснали постовете си. Димов, който е член на СД, става директор "Счетоводство и ресурсно осигуряване", Грънчаров продължава да е свързан с компанията като член на Борда на директорите.
 
В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Любомир Павлов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар