понеделник, 2 януари 2017 г.

ПЕТЯ СЛАВОВА
Петя Иванова Баракова-Славова, известна като Петя Славова, е български предприемач и банкер, председател на надзорния съвет и мажоритарен акционер в „Инвестбанк“ АД.

Собственик е на „Феста холдинг“, чрез който се управляват активи над 1,2 млрд. лв. . Холдингът включва дружества от сферата на здравното осигуряване, транспорта, строителството, недвижимите имоти и др.

Сред тях са „Инвест фонд мениджмънт“, Застрахователно акционерно дружество БЪЛГАРИЯ АД, „Феста хотели“, поморийската винарна „Черноморско злато“, транспортната „Рожен експрес“, а също и варненският „Феста Делфинариум“.
От 21 декември 2012 г. чрез Инвестбанк Петя Славова е собственик и на вестниците „24 часа“ и „Труд“.

Петя Славова е родена на 20 януари 1961 г. в село Дъбово, Старозагорско. Завършила е икономическия техникум в Стара Загора, а през 1984 г. – Икономическия университет във Варна (ВИНС „Д. Благоев“), специалност „Счетоводство и контрол“. През 1991 г. записва следдипломна специализация по управление и маркетинг във ВИИ „Карл Маркс“ в София (сега Университет за национално и световно стопанство, София – УНСС). През 1991 г. идва на следдипломна квалификация в София и започва съвместен бизнес с Митко Събев, като двамата създават „Феста холдинг“. Отначало се занимават с внос на детски дрехи от Дубай и управляват студентската кооперация „Бонита“. Търгуват с метали, вина, коняци и горива. Стават акционери в Международната ортодоксална банка „Св. Никола“. По-късно финансовата институция е преименувана на Нефтинвестбанк, а днес е Инвестбанк. Впоследствие, през 2002 г, Митко Събев и Петя Славова разделят бизнеса си, като „Феста холдинг“ остава за Петя Славова. Холдингът държи дялове от 17 компании, сред които ТБ Инвестбанк, ЗОК „България Здраве“, притежава няколко луксозни хотела, както и делфинариума във Варна. През „Винком“ Славова е собственик и на производителя на вина „Черноморско злато“.Връзки с Любен Гоцев


Стартът на бизнеса на Петя Славова се свързва с Митко Събев и с о.з. генерал Любен Гоцев, бивш министър на външните работи и бивш шеф на Първо главно управление на Държавна сигурност. Двамата се сближават покрай поезията. Когато разбира, че Петя Славова пише стихове, генералът ѝ посвещава стихотворение.

През 1995 г. ген. Гоцев е поканен като консултант в Международната ортодоксална банка „Св. Никола“ от Цветан Начев, неин създател, основен собственик и шеф. Ген. Гоцев става и акционер в банката с 5% от капитала. През 1996 г. Международната ортодоксална банка има проблеми и нужда от капитали. Любен Гоцев представя Петя Славова и Митко Събев на Цветан Начев като собственици на „Феста“. „Феста“ отпуска краткосрочен кредит от 80 млн. лв. на банката, тъй като банката не може да го върне и през пролетта на 1997 г. невърнатият кредит е преобразуван като акционерно участие в банката – Петя Славова с 1%, Митко Събев с 1%, „Феста” с 5% и „Юкос петролеум“ с 5%.

 Новите акционери правят Любен Гоцев член на надзорния съвет на банката и техен представител. Петя Славова влиза в управителния съвет. Митко Събев също влиза в надзора като представител на „Юкос“. Новите акционери постепенно поемат управлението на банката. През 2002 г. банката се преименува на Инвестбанк.  Приятелството на Петя Славова с ген. Любен Гоцев се запазва през годините. Той остава акционер в Инвестбанк.„Инвестбанк“ с 277 млн. лв. държавни пари. КОЙ крепи Петя Славова над закона?

19.06.2015

Иван Бакалов  

И така за втори път в „Инвестбанк“, която в онзи момент към 2002 г. се нарича „Нефтинвестбанк“, влизат квестори. С откровена цел да предотвратят изпълнението на решенията на съда, които са обявили за нищожни всички акционерни събрания от 1998 г. до 2002 г. и всички промени в акционерите на банката. Съдебните решения са отправени към Агенцията по вписванията, но тя отказва да ги впише. БНБ също отказва да ги изпълни.

Новите квестори провеждат ново общо събрание на акционерите на 14 декември 2002 г., на което банката е преименувана от „Нефтинвестбанк“ на „Инвестбанк“, а петролните фирми „Юкос“ и „Росойл“ се оттеглят като основни акционери. Банката остава собственост на Петя Славова като физическо лице и на нейните фирми „Феста“ и винпром „Черноморско злато“ – Поморие.

Това е пак в нарушение на закона и по-късно решенията и на това общо събрание на акционерите са обявени за нищожни и отменени на три инстанции на съда. Дела за незаконни акционерни събрания се точат чак до 2014 г.

На това общо събрание е избран и нов надзорен съвет от трима души – Петя Славова, Петя Славова и Петя Славова. Тоест, в него влизат Петя Славова като най-голям акционер физическо лице и представители на нейните фирми „Феста“ и „Черноморско злато“, които са с най-големи дялове в банката, тримата общо с близо 99% (към онзи момент). Така тричленният съвет от Петя Славова след бурни спорове помежду си избира за свой шеф Петя Славова. И това е вписано в регистрите на БНБ, която трябва да упражнява надзор свързани лица да не присъстват в ръководните органи на една банка.

Как става така, че Славова и фирмите й на това акционерно събрания придобиват банката, не е ясно. До момента мажоритарни собственици са „Юкос“ и „Росойл“, но се оттеглят.

„Не е известно да има плащане към оттеглилите се мажоритарни собственици. В търговското право няма форма „дарение“, няма такова понятие. За да придобиеш една банка, трябва да я купиш. Сега и правоприемникът на „Юкос“ „Петрол холдинг“ може да предяви претенции за банката“, казва Цветан Начев, който с други акционери завежда поредното дело и поредните акционерни промени също са обявени нищожни от съда.

Така тази банка се превръща в нещо уникално в правото и финансовите практики – два пъти се сменят нейните акционери – през 1998 г. и през 2002 г. – без да има плащане от новите към предишните собственици.

БНБ обаче не се притеснява от това, нито от закононарушенията и съдебните решения. Като проследи всички действия на надзора, човек остава с впечатление, че основна грижа на БНБ е да обслужва последователно Митко Събев и Петя Славова.

В БНБ по този въпрос през годините се трудят последователно подуправителите Емилия Миланова (човек на Иван Костов), Румен Симеонов (от квотата на БСП, лобито на Красимир Премянов), а сега Димитър Костов (също от квотата на БСП). Ама да не помисли някой нещо. Те са излъпнявали служебния си дълг.

Основната работа е свършена от Миланова, която на два пъти праща квестори в банката. По това време управител на БНБ е Светослав Гаврийски. След него идва Иван Искров, който е шеф на БНБ два мандата. В следващите 10 години при неговото управление всеки опит някой да се жалва от „Инвестбанк“ за откраднати от сметката пари (както вече е ставало дума, там са изчезвали милиони от сметки на клиенти), за закононарушения и др. остават като глас в пустиня. На приложени документи, че от сметките им са откраднати милиони, фирми получават отговор от БНБ, че това е частно-правен спор, в който не искат да се месят. Ама иначе БНБ веднага се намесва частно-правния спор на Митко Събев и Петя Славова, когато съдът ги обявява за нелегитимни…

Адил Саид Ахмед ал Шанфари от Оман. Той придоби 31% от “Инвестбанк” през 2012 г.. Снимка: сайт на “Шанфари груп”Ето например един типичен отговор, който неведнъж БНБ праща до малкото медии, които се интересуват от казуса със собствеността на банката, в писмо, подписано от подуправителя Румен Симеонов до в. „19 минути“:

„Не можем да коментираме каквото и да било за „Инвестбанк“ и Цветан Начев. Всички въпроси, свързани с трезора и вътрешните му проблеми, трябва да се зададат към сегашната управа на банката или към съда”

Но именно съдът се е произнесъл, че сегашните акционери, надзорен и управителен съвет са незаконни и обявява за легитимни предишните. Защо БНБ не вписва в регистъра си законните собственици и управители?

Излиза, че самото Министерство на правосъдието не изпълнява съдебни решения, след като и подчинената му Агенция по вписванията отказва да впише решенията на съда.

Кой все пак държи над закона Петя Славова? КОЙ?

През 2010 г. „Инвестбанк“ си прави ново акционерно събрание, на което вдига уставния капитал. Събранието е от основните акционери Петя Славова, Петя Славова и Петя Славова. Вторите две чрез фирмите й „Феста холдинг“ и „Черноморско злато“. Трите заедно решават, че увеличат капитала от 80 млн. лева на близо 89 млн. лева. Новите 9 599 600 акции (10.71% от капитала) са записани на Петя Иванова Баракова-Славова (3 694 720 бр.) и “Феста Холдинг” (5 904 880 бр.).

И това акционерно събрание е обявено за нищожно от съда, по искане на акционери учредители на банката. Съдът се произнася, че самото придобиване на банката от Петя Славова, „Феста холдинг“ и „Черноморско злато“ е незаконно. Тези акционери, станали собственици на банката, действат съгласувано, също така не са получили изискваното по закон предварително одобрение на БНБ, за да придобият близо 99% от акциите.

И тук става чудо. Върховният съд потвърждава като нищожни решенията на това акционерно събрание и БНБ най-после плахо решава, че нещо не е наред и със заповед на подуправителя Димитър Костов от април тази година са обезсилени тези акции за вдигане на уставния капитал. Това е направо смешно. Обявени са за нищожни поредица общи събрания в продължение на 12 години, надзорни и управителни съвети, отменени са решения като противозаконни и т. н., а БНБ се хваща за един детайл за вдигане на уставния капитал и обезсилва акции, защото така решил съдът. И да не е юрист, човек разбира, че ръководството в БНБ е пълна бутафория и правно недоразумение. Кашата, която забъркаха с КТБ е още едно доказателство.

Но очевидно зад тези юридически безобразия в БНБ всъщност се крият мощни интереси и кукловоди, също като в случая с КТБ.

През последните години „Инвестбанк“ се нареждаше на трето място сред банките, които държат държавни пари. В момента е на четвърто място с 277 млн. лева държавни пари, депозирани в нея, показват отчетите на БНБ за тримесечието на тази година. Преди нея са Първа инвестиционна (с над 800 млн.), „Уникредит Булбанк“ (над 414 млн.) и Общинска банка (над 334 млн.). От отчетите в БНБ става ясно, че държавните пари в „Инвестбанк“ за тази година не са носили лихва, за разлика от други банки с държавни пари в тях. Да се надяваме, че ще бъде изплатена лихва по-късно.

Защо „Инвестбанк“, при всичките скандали около нея, държи толкова държавни пари, никой не може да отговори. В нея депозираха пари и големи държавни компании като АЕЦ „Козлодуй“.

Бившият главен счетоводител на банката Петър Маринов през 2012 г. на пресконференция разкри схема за кражби от сметки в банката, за които твърдеше, че са ставали със знанието на Петя Славова и пари са отивали към фирми на нейни приближени. На същата пресконференция той каза още, че държавни пари са влагани в Инвестбанк, в замяна на което посредници са получавали комисионни (виж тук).

По време на първия мандат на Борисов се появиха публикации за сближаване на Славова с тогавашния вътрешен министър и втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов. Известно е, че и общини, в които ГЕРБ има кметове, държат свои пари в „Инвестбанк“. Но това нищо не означава.

„Инвестбанк“ още веднъж промени дялове на акционерите си, чрез увеличение на капитала до 131 млн. лв. Като инвеститор в банката влезе Адил Саид Ахмед ал Шанфари  от Оман, първоначално с около 25%, после неговия дял нарасна до 31%. След като в КТБ имаше 30% оманска собственост, изглежда оманската връзка в българските банки се разраства. Но въпросният оманец може да няма нищо общо с другите оманци. Бизнесмени у нас го знаят отдавна да прави посреднически бизнес на българска почва, като държи офис в кв. „Дървеница“, заедно със свой партньор от Йемен. Въпросният оманец наля около 25 млн. евро в „Инвестбанк“, за да вдигне тя уставния си капитал. По съвпадение същата сума беше нужна да се купят вестниците „Труд“ и „24 часа“ от Огнян Донев и Любомир Павлов, които бяха притискани да ги продадат в продължение на година. „Инвестбанк“ пое от „Уникредит Булбанк“ и техният кредит за купуването на вестниците.

И досега не се знае кой е новият собственик на двата вестника. В ръководството на измислената фирма, която купи вестниците, са Венелина Гочева и две адвокатски кантори. Също и човек, работил в „Инвестбанк“ на Петя Славова.

Съдейки по политиката на двата вестника, те действат синхронно с медиите на Пеевски и са под негов контрол.

И, както се казва, купонът с тази банка продължава. Покрай историята й може да се напише научен труд „Що е олигархия и как тя открито гази законите“.В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Станко Станков .


1 коментар:

  1. Просто искам да дам бързо съвет на всеки, който има трудности в отношенията си, за да се свърже с д-р Агбазара, защото той е единственият, който е способен да върне счупени взаимоотношения или счупени бракове в срок от 48 часа с неговите духовни сили. Можете да се свържете с д-р Агбазара, като го напишете по електронната си поща на адрес ( agbazara@gmail. com ) ИЛИ обадете се / WhatsApp на него на +234 810 410 2662, във всяка ситуация на живот, която намирате себе си.

    ОтговорИзтриване